Wat
We Doen

We zoeken naar gebieden in je wervelkolom waar neurologische blokkades zijn ontstaan. Deze gebieden staan ​​bekend als zenuwblokkades. Als we deze blokkades vinden, behandelen we ze met de hand.

Dit is wat je moet weten over de eerste afspraak

Voor de afspraak

Nadat je online een afspraak hebt gemaakt, worden de intakeformulieren via de e-mail naar je verzonden. Het is belangrijk om deze formulieren voor je afspraak in te vullen, omdat dit tijd bespaart en ons helpt meer inzicht te krijgen op het functioneren van je lichaam. Bij Family Chiropractic vinden we het belangrijk om zoveel mogelijk informatie te krijgen, zodat we begrijpen wat jouw lichaam heeft meegemaakt.

Tijdens de afspraak

Na ontvangst in de praktijk worden er houdingsfoto’s gemaakt. Daarna gaan we bespreken wat je op de formulieren hebt ingevuld en hebben we eventueel aanvullende vragen. Vervolgens bekijken we je houdingsfoto’s en bespreken we wat we neurologisch & posturaal op de foto’s zien. Vervolgens stellen we een aantal doelen op die je zou willen bereiken. We zullen je precies uitleggen wat Chiropractie is en hoe het je zou kunnen helpen.
Er zullen waarschijnlijk ook andere functionele en structurele testen plaatsvinden om ons te helpen begrijpen hoe jouw zenuwstelsel functioneert. Je krijgt uitleg over wat er in je lichaam is gebeurd en waar de blokkades zitten. Zo krijg je een beter inzicht in wat er werkelijk gebeurt. Vervolgens wordt er een specifiek zorgplan voor je opgesteld – dit kan één keer per week, twee keer per week of drie keer per week een behandeling zijn. Dit zal worden bepaald door de chiropractor, afhankelijk van je geschiedenis, neurologisch onderzoek en houdingsfoto’s. Afhankelijk hiervan zullen we je, indien mogelijk en indien nodig, behandelen. We hebben een veelheid aan technieken die specifiek voor jou worden gekozen. We zullen een zorgplan uitstippelen en zorgen dat de afspraaktijden ingepland staan wanneer het jou het beste uitkomt.

Tijdens de afspraak

Na ontvangst in de praktijk worden er houdingsfoto’s gemaakt. Daarna gaan we bespreken wat je op de formulieren hebt ingevuld en hebben we eventueel aanvullende vragen. Vervolgens bekijken we je houdingsfoto’s en bespreken we wat we neurologisch & posturaal op de foto’s zien. Vervolgens stellen we een aantal doelen op die je zou willen bereiken. We zullen je precies uitleggen wat Chiropractie is en hoe het je zou kunnen helpen.
There will likely be other functional and structural tests to help us understand how your Nerve system is functioning. You will get an explanation of what has been happening in your body and where the subluxations are. This will allow you to have a deeper understanding of what is actually happening. We will then come up with a care plan specific to you – this may look like once a week, twice a week, three times a week. This will be determined by the chiropractor depending on your history, neurological exam and posture photos. From here, if possible, and if necessary we will adjust you. We have a multitude of techniques that will be specifically chosen for you. We can book your care plan out so that you have your appointment times scheduled for when it suits you best.

Na de behandeling

Drink veel water! Voor volwassenen betekent dit 2-3 liter. Doe het rustig aan na de eerste behandeling. Het kan zijn dat je een beetje stijf voelt – in dat geval kan je het beste 10-15 minuten ijs leggen op dit gebied en dit elke twee uur herhalen. Je kan je ook moe voelen – als dat het geval is, is dat goed en normaal – net zoals een baby slaapt wanneer hij groeit en zich ontwikkelt. Als je de mogelijkheid hebt om te slapen, maak daar gebruik van. Een baby kan lang slapen na zijn behandeling.

Focus op je houding – sta gelijkmatig op beide benen, zit gelijkmatig op beide heupen. Als de chiropractor aanvullende adviezen heeft, zal hij je dit laten weten. Mocht je aanvullende vragen hebben, dan kan je contact opnemen via de e-mail of vragen stellen tijdens het eerstvolgende bezoek.

Vervolgbezoeken

Je wordt hartelijk ontvangen in de praktijk. Je kunt plaatsnemen in de ruime wachtkamer waar we voor thee en water zorgen. Hier kunnen de kinderen ook spelen of tekenen. Als het tijd is voor je behandeling kom je terug in de behandelruimte waar het hele gezin kan aanschuiven. De behandeling duurt 5 tot 10 minuten. Er is altijd voldoende tijd om vragen te stellen. Voor ouders die voor een behandeling van hun baby komen is het belangrijk om te weten dat hun kind kan blijven slapen tijdens de behandeling.

Vervolgbezoeken

Je wordt hartelijk ontvangen in de praktijk. Je kunt plaatsnemen in de ruime wachtkamer waar we voor thee en water zorgen. Hier kunnen de kinderen ook spelen of tekenen. Als het tijd is voor je behandeling kom je terug in de behandelruimte waar het hele gezin kan aanschuiven. De aanpassingen duren 5 tot 10 minuten. Er is altijd voldoende tijd om vragen te stellen. Voor ouders met baby is het belangrijk om te weten dat hun kind kan blijven slapen tijdens hun behandeling.

Evaluatiebezoeken

We zullen altijd evaluaties doen om je vooruitgang te controleren. En we kijken of er nieuwe doelen zijn voor de overgang naar de verschillende fasen van de zorg. Hierbij worden ook nieuwe houdingsfoto’s gemaakt.

Maak kennis met Family Chiropractic

We zoeken naar gebieden in uw wervelkolom met neurologische blokkades- deze gebieden staan ​​bekend als zenuwblokkades.